KD03 Pressesnegl
september 28, 2017
KD22 Sand- og Fedtfangsbro
august 23, 2017

KD27 Sandvasker

Sandvaskerens væsentligste funktion er at vaske og afvande det sand, den bliver tilført fra sandfanget.

KD27 Sandvasker har en indløbskapacitet fra 3,6-97,2 m3/h. Efter sandet er blevet vasket, vil dets glødetab være mindre end 3%.

Sandvaskeren er udført i totalbejdset rustfrit stål, hvilket sikrer en lang holdbarhed samt lave driftsomkostninger.

Funktionsbeskrivelse

Blandingen af sand, vand og organisk stof tilføres sandvaskeren via indløbsrøret (1 - se under kompontent billeder).

Betinget af strømningsforholdene i sandvaskerens kegleformede beholder, sedimenterer sand og organisk stof i bunden af vaskeren. Det klarede vand stiger op og tilstrømmer – via overfaldskanten (2) – til returløbsrøret (3).

Størstedelen af det organiske stof, som sandet indeholder, bliver – ved hjælp af spulearrangementet (4) – vasket ud, og ført bort via ”organisk-stof-røret” (5). ”Organisk-stof-røret” spules automatisk og regelmæssigt ved hjælp af spuletilslutningen (6).

Dette forebygger at røret tilstoppes. Den langsomtgående omrører (7) medvirker, dels til sedimentation af sandet under tilførslen, dels til udvaskning af det organiske stof fra sandet.

Sneglen (8) kører og stopper med bestemte tidsintervaller. Herved afvandes det rene sand. Niveauaftasteren (9) styrer sneglen således at fraføringen af sandet stopper helt ved lavt sandniveau.

[layerslider id="7"]

Teknisk specifikation

 • Spildevand flowhastighed (mc / h): 30 til 90
 • 
Hopper kapacitet (mc): 0.65 til 1,5

 • Fjernelse af sand (mc / h): 0.4
 • Komponent

   Kontakt KD Group vedr. KD27 Rustfri Sandvasker

   Menu

   Produkter