KD Maskinfabrik

KD Maskinfabrik leverer energieffektive løsninger til kommunale og industrielle spildevandsanlæg i såvel Danmark som over hele verden. KD Maskinfabrik indgår i KD Group og fremstiller en bred vifte af højkvalitets maskinudstyr til spildevandsanlæg lige fra indløb til udløb. Løsningerne er baseret på Krügers teknologi, som KD Group erhvervede tilbage i 2001. Via KD Groups mere end 40 års erfaring med fremstilling og montage af maskinudstyr til spildevandsanlæg og dermed samarbejde med kommuner, industri- og konsulentvirksomheder, har vi oparbejdet en stor knowhow og stærke kompetencer, der gør det muligt for os at løse næsten hvilken som helst opgave.

Value Engineering

Value Engineering er vores bærende mindset i bestræbelserne på at udvikle bedre produkter og løsninger. Vi optimerer altid i forhold til vores fire grundprincipper: Høj kvalitet, levering til tiden, fleksibilitet og kost-optimering. Vores produkter og løsninger lever op til de angivne kvalitetskrav inden for design, funktionalitet og levetid, og vi opfylder i alle tilfælde de lovbestemte miljøkrav jf. vores miljøpolitik. Vi tilbyder ligeledes eftersalgsservice, hvor vi garanterer levering af reservedele/sliddele inden for maksimum 48 timer.

Bæredygtige løsninger til fremtidens spildevand

Vi designer vores produkter i tæt dialog med kunden med henblik på at fremstille fleksible og kundetilpassede løsninger. Vores maskinudstyr til spildevandsindustrien kan hurtigt tilpasses. Det kræver fleksibilitet og kort reaktionstid – og det er netop vores stærke kompetence. Vi går gerne nye veje sammen med kunder og universiteter for at skabe de mest innovative og bæredygtige løsninger til verdens spildevandsforsyninger i fremtiden, som f.eks. fjernelse af mikroplast i spildevand.

Et værktøj til styring af Slamvolumenindeks - SVI

På offentlige renseanlæg er man som oftest passager når det drejer sig om SVI. Dårlig sedimentationshastighed kan have mange forskellige årsager. Uanset årsag volder det som oftest en del problemer med aflastninger til recipienten eller øget turbiditet i afløbsvandet med deraf forøgede spildevandsafgifter.

Som oftest er det en tidstung proces at komme tilbage til normale forhold med en optimal sedimentationshastighed.

De fleste problemer er nemmest at løse, hvis man har de rigtige værktøjer. Det gælder også i forbindelse med slamvolumenindeks. Det er desværre langt fra alle, der kan håndtere sedimentationshastigheden proaktivt. Det gør vi imidlertid hos KD Group, hvor vi benytter os af det tyske ÜS-select system.  

Det er din garanti for en bæredygtig og energieffektiv løsning på et lavt slamvolumenslamindeks. Hvordan og hvorfor? Det kan du læse meget mere om i det følgende afsnit.

Proaktiv håndtering af sedimenteringshastighed

De fleste processer på et renseanlæg reguleres ud fra et sætpunkt, en proces afvigelse og derefter en modreaktion der tilstræber at komme retur til sætpunktet. Det har tidligere ikke været muligt at regulere på slamvolumenindekset uden kemi eller bæremedier.

Med det tyske patenterede ÜS-Select system kan KD Group nu tilbyde de danske renseanlæg et værktøj til styring af slamvolumenindekset.

Proaktiv selektion af overskudsslam - Det tyske ÜS-select system:

Udfordring med at styre slamvolumen indeks - SVI

- SVI er et af de vigtigste faktorer for den hydrauliske effektivitet af efterklaringstrinnet, og opleves ofte som en begrænsende faktor med deraf afledte uhensigtsmæssige aflastninger til recipienten
- Miljøbelastninger vha. eksisterende metoder der benytter sig af enten kemi eller bæremedier for at øge sedimentationshastigheden
- Tilsætnings metoderne er ikke altid lige effektive da disse metoder kan være på bagkanten af problemet. Metoderne er ofte forbundet med belastning af driftsbudget

Selektion af overskudsslam

- ÜS-select processen udtager slamfraktionerne med et særligt højt SVI i det sekundære klaringstrin
- Den selektive udvælgelse finder sted ved at slam med høj sedimentationshastighed bundfældes centralt omkring indløbet i klaringstrinnet og slam med lav sedimentationshastighed skubbes mod periferien (for cirkulære klaringstanke)
- Den patenterede ÜS-select proces udtager således slam med højt SVI i periferien af klaringstanken. Udtaget sker via en mindre pumpe der sender overskudsslammet videre til afvanding eller forgasning
- Resultatet er at sedimentationshastighed øges da slam med dårlige bundfældningsegenskaber kontinuerligt bort selekteres

Fordele

Investeringsomkostninger

- En stor del af den eksisterende infrastruktur benyttes med lave investeringsomkostninger til følge.

Drifts og vedligeholdsomkostninger

- Drift og vedligehold af en mindre overskudsslampumpe
- Besparelser på spildevandsafgiften grundet håndtering af turbiditet i afløbsvandet
- Selektion af slam kan i nogle tilfælde øge muligheden for benytte et lavere iltsætpunkt

Miljøforbedringer

- Kontrolleret SVI resulterer i færre aflastninger til recipienten

Kapacitet

- Lavere SVI øger fleksibiliteten på renseanlægget.

Menu

Produkter