KD10 Sibåndspresse Hydraulic HY
oktober 3, 2017
KD33 Trapperist
september 28, 2017

KD43 Båndrist

KD43 Båndrist til effektiv separering af ristestof i spildevand. Båndristen er den første rist på markedet, hvor det enkelte risteelement åbner. Dette betyder, at der undgås trykfald over bagsiden af risten (returkørsel) samt at ophobning af ristestof sand mv. imellem båndene undgås. Hvert risteelement er udført således, at risten kan transportere sand, sten og tilsvarende med op, hvilket minimerer slidtage på risten. KD43 Båndrist kan leveres med perforering (hulstørrelse) efter ønske.

Den nyudviklede KD43 Båndrist har følgende fordele:

• Båndrist har lang levetid med minimum vedligeholdelse grundet de nye risteelementer samt den simple opbygning og funktion.
• Ingen risiko for ”bro bygning” ophobning af ristegods imellem det primære og sekundære bånd (op- og nedgående risteelementer).
• Ingen tryktab overhovedet over det sekundære bånd (nedgående risteelementer).

 • Special designede risteelementer som sikrer at sand og sten laget som uvilkårligt vil aflejre/ophobe sig foran risten, med stor slitage på kæde og risteelementer til følge, bliver transporteret op til afkastet sammen med ristegodset.
 • Risteelementer rengøres ved hjælp af tekniskvand hvilket sikrer at ristegodset let slipper riste elementerne, spulevandet kan efterfølgende med fordel anvendes til vask af ristegods i efterfølgende vaske-/pressesnegl, (ingen roterende børste).
 • Udskiftning og servicering af risteelementer kan let udføres over vandniveau, uden risiko for at ristegods passerer.
 • Gearmotor, lejer, dyser samt motorventil er placeret således inspektion og servicering let kan foregå.
 • Alle dyser er af typen Flat nozzles med stort hul, hele dyse bom kan udtages for inspektion/service, hvilket sikrer mod tilstopning, ydermere sikrer brugen af motorventil at vandtilførslen ikke kan tilstoppe samt at der ikke opstår trykstød på rørsystemet.
 • Båndrist er komplet opbygget i rust eller syrefast materiale, alle neddykkede dele er i POM og/eller bronze (skærme i søvandsresistent aluminium) skærme er forsynet med to stk. inspektionsruder i akryl, en foran risten viser risteelement med ristegods, samt en der viser risteelement efter af skylning, skærme er let aftageligt for inspektion/service.
 • Båndristen bliver som standard leveret komplet med styreskab, styreskabet indeholder frekvensregulering samt Plc. (Logic) således at båndhastigheden kan reguleres efter behov, dette betyder at ved lavt flow kan risten køre langsomt hvilket reducerer slidtage og strømforbrug, ved stort flow (skybrud) kan hastigheden øges, hvilket sikrer større flow over risten.
 • KD 43 Båndrist bliver som standard installeret i en vinkel på 75 grader og kan installeres i dybe kanaler (ingen begrænsninger), hvilket også betyder at den nye Båndrist stort set kan erstatte alle eksisterende ristetyper.
 • KD 43 Båndrist - et dansk kvalitetsprodukt fra KD Maskinfabrik A/S, udført af danske håndværkere efter danske normer!

Vandforbrug

KD 43 Båndrist er forsynet med et antal spuledyser af typen P-5010. Dysen er en flad dyse, der sikrer stor spulekraft, men samtidigt er den forsynet med et hul på 1,9mm hvilket betyder at dysen har meget vanskelig ved at stoppe. Hver dyse bruger 234l/h ved 3BAR. Det skal dog understreges at der kun spules når risten er i drift! Vi kalkulerer normalt at risten er i drift 10min. pr. time. Men det er selvfølgeligt afhængigt af mange parametre. (Det vil normalt ikke være nødvendigt med efterfølgende vask af ristegods, da ristegodset bliver vasket i forbindelse med af skylning). Det skal sikres at vandforsyning til rist (tekniskvand) kan levere den fulde mængde.

Vandforbrug i henhold til skema, det skal understreges at skemaet er baseret på den effektive perforerings bredde hvilket er ca. 100mm smallere end den samlede ristebredde.

[layerslider id="12"]

Teknisk specifikation

 • Flow: max. 11.000 m3 / h
 • Hældning: 75 °
 • Vandstand (W): max. 2,5m (afhængig af strømningshastigheden)
 • Udladningshøjde (H + CD): maks. 15m
 • Kanalbredde (CW): 0,6 til 3,0m
 • Hulstørrelse: 3 til 20mm (standard 6mm)
 • Komponent

  KD43_pro_012

   Kontakt KD Group vedr. KD43 Båndrist

   Menu

   Produkter