KD04 Skydespjæld
oktober 23, 2017
KD30 Tromleforafvander
oktober 23, 2017

KD37 Polymeranlæg Pulver

KD 37 polymeranlæg er et nyudviklet polymeranlæg til pulverpolymer, som også kan anvendes til flydende polymer. Polymeranlægget er opbygget helt i rustfast stål kvalitet SS2333.

Polymeranlægget er opbygget som en samlet unit, indeholdende doseringsenhed, blande- og modningstank, betjeningsskab samt polymerpumpe for den brugsfærdige opløsning.

Polymeranlægget er dimensioneret med henblik på en modningstid på min. 60 minutter ved en opblanding på 0,5%.

Styringen af anlægget er placeret i et rustfast betjeningsskab. Heri er der indbygget et logikmodul, som håndterer styring af pulverdosering samt polymertilsætning.

Anlægget er fuldautomatisk, og efter indregulering af opløsningen arbejder anlægget uden yderligere betjening - bortset for påfyldning af polymer. Polymerpåfyldning kan også foregå automatisk (tilbehør).

Anlægget er opbygget med 3 tanke i serie. I den første tank sker der en opblanding af polymer og vand. Denne opblanding sker i to trin: vand og polymer blandes ved hjælp af en vand dyse; derudover sker der en kraftig omrøring af opløsningen. Efter den første tank er fyldt løber opløsningen over i tank nr. 2, hvis formål er at modne opløsningen. I tank nr. 2 sker der en rolig omrøring. Når tank 2 er fyldt løber opblandingen over i tank nr. tre, der tjener som forbrugstank. Ligeledes er der i den tredje tank en rolig omrøring, der sikrer så homogen en opblanding som muligt.

Pulver fyldes manuelt i tragt (automatisk pulverhåndtering se andetsteds). Denne tragt er forsynet med 3 stk. niveaumeldere for indikering af pulverstand.

Tragten er forsynet med varme, hvilket sikrer så tør og viskøs en polymer som muligt. Denne varme reguleres automatisk ved hjælp af en termostat.

For korrekt vandtryk, samt sikring af vandflow, er vandtilgangen forsynet med en reduktionsventil samt vandmåler.

Vand- og polymertilsætning, sker automatisk ved hjælp af niveaufølere i forbrugstank tre. Når der er brugt en vis mængde af opløsningen, starter fyldesekvensen automatisk.

Pulverdoserer samt opløsningspumpe er styret ved hjælp af frekvensregulering. Hermed kan koncentration samt polymermængde nøjagtigt kalkuleres og indreguleres.

Alarmer, såsom manglende vand, vandtryk, polymer etc. kan aflæses i displayet på styretavlen. Polymeranlæggets drift, alarmer etc. sker ved potentialfrie signaler.

Optioner

 • Indregulering

  Digital pulvervægt samt stopur.

 • Pulverhåndtering

  Polymeranlægget kan forsynes med automatisk pulverhåndtering fra sække. Dette sker ved hjælp af en pulversuger, der automatisk suger pulver fra sække til pulverbeholder.

 • Flydende polymer

  Anlægget kan forsynes med pumpe for flydende polymer.

[layerslider id="29"]

Teknisk specifikation

 • Volumen (liter): 440 to 3320
 • Polymer (Kg): 2.20 to 16.60
 • Slambelastning (KgSS): 367 to 2767
 • Pumpekapacitet (l/h): 500 to 3500
 • Effekt: 2.00 kW to 4.50 kW
  • Kontakt KD Group vedr. KD37 Polymeranlæg Pulver

   Menu

   Produkter