KD37 Polymeranlæg Pulver
oktober 23, 2017
KD29 Flokkulator
oktober 23, 2017

KD30 Tromleforafvander

Forafvander type KD 30 er en gennemprøvet maskine, hvilket sikrer minimale service- og vedligeholdelsesudgifter.

Forafvander type KD 30 anvendes til opkoncentrering af spildevandsslam. Ved afvanding af kommunalt biologisk overskudsslam opnås som regel en øgning i koncentration fra 0,8%TS til ca. 6%TS.

Forafvanderen er specielt egnet, hvor der skal ske en videre behandling af slammet eks. rådnetanke eller tilsvarende, da det er muligt at placere en excentersnekkepumpe direkte under slamafkast.

Opbygning

Forafvanderen er opbygget som en lukket enhed, hvori der er placeret en eller to tromler. Tromlen er forsynet med en filterdug i polyester eller lign. Tromlen er opbygget med indvendige snoede lede-/chikaneplader.

Over tromlen er placeret en spulebom, og der spules kontinuerligt under drift, samt ved slutrengøring. Spulebommen er let demonterbar og forsynet med et antal dyser af click-on typen, der sikrer let rengøring.

Forafvanderen er forsynet med inspektionsluger – en i hver side samt en i enden ved slamafkast. I enden er lugen forsynet med ruder, således at man nemt kan følge afvandingsprocessen.

Hele forafvanderen er som standard bygget i rustfast stål, der er dyppebejdset efter bearbejdning. Herved opnås god bestandighed mod korrosion.

Funktion

Afvanding foregår ved at slammet tilsættes polymer, hvorefter det ledes ind i bunden af den roterende tromle (gearenden). Her graviterer det drænede vand ud gennem filterdugen, mens det opkoncentrerede slam ledes til slamafkast.

Tromlens omdrejningsretning kan ændres efter behov. Under normal drift ”skruer” tromlen slammet ind mod slamindløbet på tromlen. Herved sikrer ledepladerne en lang opholdstid, og dermed en god afvanding. Ved rengøring af dugen ”skruer” ledepladerne slammet ud mod slamafkast. Ved rengøring føres eventuelle urenheder til slamafkast. Spulevandet ledes sammen med rejektvandet til bunden af tromlen, således det ikke får indflydelse på afvandingsgraden.

Styring

Forafvanderen er forsynet med aktuatorventil, pressostat samt niveauelektrode i afkasttragt.

Styringen, der er opbygget i et separat skab, indeholder udover logikmodul også frekvensregulering af gearmotor, motorværn etc. Styringen er opbygget således, at den udover at styre forafvanderens interne funktioner, drifttid, rengøringstid osv., også kan give de nødvendige signaler til eksternt udstyr såsom slampumpe, polymeranlæg m.m. Der kan foregå signaludveksling af blandt andet alarmer, externt start og stop.

Styretavlen kan placeres efter ønske, da forafvanderen er påmonteret klemkasse.

Forafvanderen kan leveres i andre materialer og udformning efter kundens ønske.

[layerslider id="28"]

Teknisk specifikation

 • Kapacitet: 6 m3/h – 75 m3/h
 • Slambelastning: 60 kg ss/h – 750 kg ss/h
 • Antal tromler: 1 – 2
 • Slam indløb (Sl): DN 65 – DN 200
 • Slam udløb (SU): DN 100 – DN 300
 • Rejektvand, udløb: DN 100 – DN 300
 • Spulevand, tilslutning ¾¨ - 1 ½¨
 • Effekt: 0.25 kW – 2 x 0.37 kW
  • Kontakt KD Group vedr. KD30 Tromleforafvander

   Menu

   Produkter