KD33 Trapperist
september 28, 2017
KD03 Pressesnegl
september 28, 2017

KD14 Buerist

Bueristen udfører en fuldautomatisk frafiltrering af partikler og affald fra spildevandet i ristebygværket. Den leveres komplet med styretavle incl. PLC indbygget i rustfast kabinet, som enten kan monteres på selve bueristen eller placeres et centralt sted.

For at rense selve risten, og fjerne det frafiltrerede affald, benyttes en rive, som aktiveres af to hydrauliske cylindre. Bueristen aktiveres automatisk med et variabelt tidsrum eller en niveauføler, men kan også aktiveres manuelt. Niveauføleren virker som automatisk sikkerhed, i tilfælde af at vandniveauet stiger op over det fastsatte max. niveau. Dette kan eksempelvis ske ved en pludselig tilstopning af buerist. I sådan et tilfælde vil niveauføleren overstyre timeren, og aktivere rivearmen med det samme, så risten kan blive renset og vandet igen kan flyde uhindret igennem.

Risterivens gennemløb starter fra den horisontale stilling. Riven er i indgreb ved afskraberen og rivearmen hænger i top position. Her aktiveres risteriven automatisk af en hydraulikcylinder i rivearmen, som trækker riven tilbage. Når riven er trukket tilbage giver en pressostat signal til styringen, og rivearmen bevæger sig nedad.

Rivearm - burist

Når rivearmen er i lodret position gives der signal til hydraulikcylinderen i rivearmen, og riven føres frem til indgreb med risten. Herefter kører riven opad og skraber samtidig risten ren. Når riven går fri af risten skrabes riven automatisk ren af afskraberen og lidt efter stopper hydraulikstationen. En cyklus er færdig, og efter en forud indstillet tid starter den næste.

[layerslider id="9"]

Teknisk specifikation

 • Afkasthøjde c (mm): 830 til 1680.
 • Kanalbredde (mm): 550 til 2000.
 • Lysning ml. ristestænger (mm): 6 til 50.
 • Tykkelse på ristestænger (mm): 6, 8 & 10.
 • Komponent

  KD14_kom_010

   Kontakt KD Group vedr. KD14 Buerist

   Menu

   Produkter