KD21 Polyring
oktober 23, 2017
KD11 Sibåndspresse Pneumatic PN
oktober 23, 2017

KD12 Sibåndspresse Pneumatic PN

Sibåndspresserne type KD 12-800 / -1200 er en ny generation af pressere, udviklet og produceret af KD Maskinfabrik A/S, med henblik på at opfylde de mindre kapacitetsbehov ved afvanding.

Presserne er højteknologiske kvalitetsprodukter, konstrueret på baggrund af erfaringerne fra de større presser KD10 og KD11.

Af fordele kan nævnes:

 • hurtig og nem tilslutning
 • servicevenlig
 • mindre investeringsomkostninger
 • mindre driftsomkostninger
 • meget lavt energiforbrug

Konstruktion

Sibåndspresse type KD12 er opbygget på et bærende fundament med en ramme udført i varmgalvaniseret stål. Pressevalserne er udført i rustfast stål. Dette gælder i øvrigt alt materiale, der er i kontakt med vand eller slam.

Afløbs / rejektbakken er placeret i bunden af rammekonstruktionen, hvilket bevirker, at pressen kan placeres direkte på gulvet ovenover det i forvejen indstøbte rejektvandsrør.

Alle lejer er udvendige standardlejer type SKF, eller lignende, som er anbragt i standard lejehuse, der sikrer let inspektion og servicevenlighed. Alle lejehuse er overfladebehandlet med maling, korrosionsklasse 3.

Stramning og styring af sibåndene foregår automatisk med pneumatik, og hastigheden på sibåndet kan reguleres trinløst ved hjælp af en frekvensreguleret motor.

Styring af sibåndspressen er som standard en PLC-styring med kommunikationsmodul, og alle funktioner kan aflæses på displayet, eller sendes til et eksisterende netværk. Dette gælder også evt. alarmer eller opståede fejl.

Såvel luft- og vandtilslutning samt styring er totalt adskilt fra sibåndspressens våde del, og kan betjenes direkte fra gulvet (intet repos eller lign.).

Sibåndspressen er total indkapslet med rustfaste døre, og let demontèrbare låger. Dette bevirker også, at pressen kan forsynes med udsugning.

Styring af sibåndspressen er som standard en PLC-styring med kommunikationsmodul, og alle funktioner kan aflæses på displayet, eller sendes til et eksisterende netværk. Dette gælder også evt. alarmer eller opståede fejl.

Såvel luft- og vandtilslutning samt styring er totalt adskilt fra sibåndspressens våde del, og kan betjenes direkte fra gulvet (intet repos eller lign.).

Sibåndspressen er total indkapslet med rustfaste døre, og let demontèrbare låger. Dette bevirker også, at pressen kan forsynes med udsugning.

Funktion

Slamafvandingen finder sted i 3 faser.

 1. Gravitationszonen

  Efter slammet er tilsat polymer ledes det ud på gravitationszonen. Gravitationszonen er udført således, at slammet efter første bakke vendes og udledes på et frisk, rent bånd.

  Såfremt det er nødvendigt kan gravitationszonen bestykkes med chikaner, der sikrer at slammet vendes oftere.

  Sibåndspressen kan også leveres med påbygget båndforafvander, der er opbygget i samme høje standard som sibåndspressen. Båndhastigheden på denne, kan reguleres ved hjælp af frekvensreguleret motor, og alle overvågningsfunktioner kan integreres i styreskabet på sibåndspressen.

  Forafvanderen monteres typisk hvor tørstofindholdet i slammet ligger under 2%.

  Såfremt der ønskes yderligere informationer omkring forafvanderen, f.eks. kapaciteter med videre, er De velkommen til at kontakte os.

 2. Lavtryks- / mellemtrykszonen

  Efter slammet har passeret gravitationszonen, bliver det nu presset mellem de to sibånd.

  Båndet / slammet føres herefter omkring 3 stk. store valser, med gradvis faldende diameter. Den største valse er perforeret, hvilket bevirker at det er muligt at afvande på begge sider af båndene.

 3. Højtrykszonen

  Efter båndet / slammet har passeret mellemtrykszonen, er slammet nu klar til den sidste presning, som foregår i højtrykszonen.

  Højtrykszonen består af 3 mindre valser, som medfører et højere fladetryk på båndet. Disse valser er alle placeret således at vandet, der dræner gennem sibåndet, graviteres væk fra båndet. Dette sikrer, at slammet opnår så højt et tørstofindhold som muligt.

Rengøring af sibånd

Efter slammet er afskrabet, føres båndet gennem et spulearrangement, hvor spuledyser sikrer at sibåndet bliver spulet rent. Som ekstra tilbehør er det muligt at få påmonteret et højtrykspulingsarrangement, type KD20. Dette er især ønskeligt ved renseanlæg, hvor der fældes med jernklorid eller tilsvarende.

Højtrykspulingen kan foregå med lukkede døre, således det er muligt at tilsætte kemikalier / syre, uden at der herved opstår farlige dampe for driftspersonalet.

Vedligeholdelse / service

Et grundlæggende element har været at opbygge en sibåndspresse, der er så vedligeholdelses- og servicevenlig som muligt. Derfor er pressen forsynet med udvendige lejer og lejehuse af typen SKF eller lignende.

Både lejer, kæde samt kædehjul kan monteres med automatsmøring, hvilket indebærer at pressen kan køre op til 1 år uden eftersmøring. Gearet er påfyldt syntetisk olie, hvilket sikrer 2 års drift før udskiftning.

Spulebomme kan let demonteres for inspektion og rengøring. Alle dyser er monteret med klick-on, hvilket indebærer at samtlige dyser kan udskiftes på under 5 min. uden brug af værktøj.

Afskrabere kan vippes således rengøring og inspektion lettes.

Sikkerhed

Sibåndspressen er forsynet med nødvendige afbrydere, og som en ekstra sikkerhed er pressen forsynet med 2 stk. wire-nødafbrydere, som kan aktiveres såfremt det er nødvendigt at have lågerne åbne under service eller manuel drift.

Arbejdsmiljø

Sibåndspressen opfylder Arbejdstilsynets krav til sikkerhed på arbejdspladsen. Ligeledes er pressen mærket med det af EU gældende maskindirektiv (CE-mærkning).

Slamafvanding

Når der tænkes på afvanding af slam, vil dette utvivlsomt afstedkomme mange spørgsmål; hvordan skal vi afvande, og hvilken type afvanding skal vi vælge, sibåndspresse, dekanter, kammerfilterpresse eller anden form for afvanding?

Der er altid fordele og ulemper, uanset hvilken type der anvendes, men her beskrives kort nogle fakta, som vil afspejle den form for afvanding der vælges:

Sibåndspressen:

 • Lavt energiforbrug
 • Lavt polymerforbrug
 • Lavt støjniveau
 • Lavt SS indhold i rejektvand
 • Afvandingsprocessen kan visuelt iagttages
 • Billig i service (kan foretages lokalt) Opnår lidt lavere tørstof i det afvandede slam.

Dekanter:

 • Lille pladsbehov
 • Kompakt enhed
 • Højt tørstofindhold i det afvandede slam (kræver højtryks dekanter)
 • Stort energiforbrug
 • Stort polymerforbrug
 • Stort støjniveau (man kan ikke se den egentlige afvandingsproces)
 • Dyr i sliddele/service kan ikke foretages lokalt (kræver specielt udstyr, servicefolk)

Kammerfilterpresse:

 • Godt tørstof i det afvandede slam
 • Batch vis afvanding
 • Meget pladskrævende

En leverandør

Fordelen ved at anvende DWE som leverandør er indlysende. Man vælger en leverandør, der projekterer, producerer, servicerer samt indkører et komplet anlæg.

Vi står til rådighed under designfasen, eller i forbindelse med udskiftning af bestående udstyr, hvor vi rådgiver omkring pladsforhold, afløb etc.

Vi producerer selv maskinerne, hvorved vi kender alle ting ned til mindste detalje, hvilket også sikrer optimalt udstyr.

Vi monterer og indkører udstyret, og derved opnås den nødvendige sparring mellem kunde og leverandør. Derudover sikrer det en viden omkring driftsforhold, polymertyper osv.

[layerslider id="21"]

Teknisk specifikation

Aerobt aktivslam:
 • Tørstof: 20 – 40 g/l
 • Slambelastning: 80 – 190 kg/h
 • Tørstof i filterkage: 16 %

 • Udrådnet primærslam:
 • Tørstof: 40 – 60 g/l
 • Slambelastning: 140 – 270 kg/h
 • Tørstof i filterkage: 32 – 34 %
 • Kapacitet: 3 – 6 m3/h
  • Kontakt KD Group vedr. KD12 Sibåndspresse Pneumatic PN

   Menu

   Produkter