KD12 Sibåndspresse Pneumatic PN
oktober 23, 2017
KD16.19 Kørebanekost
oktober 23, 2017

KD11 Sibåndspresse Pneumatic PN

Sibåndspresser KD 11 1200-1600 er en ny generation af højtrykspressere konstrueret og produceret af KD Maskinfabrik.

Presserne er højteknologiske kvalitetsprodukter, udført med henblik på at opnå så højt et tørstofindhold som muligt, selv i vanskeligt afvandeligt slam.

Sibåndspresserne er udviklet i tæt samarbejde mellem vore ingeniører samt ønsker fra kommunale driftsledere. Der er derfor taget et stort hensyn til såvel betjeningsvenlighed samt rengøring og driftsikkerhed.

Konstruktion

Sibåndspresse type KD 11 er opbygget på et bærende fundament med en ramme af varmtgalvaniseret stål. Afløbs-/rejektbakken er placeret i bunden af rammekonstruktionen, hvilket bevirker at pressen kan placeres direkte på gulvet ovenover det i forvejen indstøbte afløbsrør.

Pressevalserne er udført i rustfast stål. Dette gælder iøvrigt alt materiale, der er i kontakt med slam eller vand.

Alle lejer er udvendige standardlejer type SKF/FAG, der sikrer en let inspektion og servicevenlighed. Alle lejehuse er desuden overfladebehandlede med en DELTA behandling, hvilket indebærer en korrosionsbestandighed svarende til varmtgalvaniseret stål.

Stramning og styring af sibåndene foregår automatisk med pneumatik, og hastigheden på sibåndet kan reguleres trinløstved hjælp af en frekvensreguleret motor. Styring af sibåndspressen er som standard en PLC-styring, og alle funktioner kan aflæses på et display. Dette gælder også evt. alarmer eller opståede fejl.

Såvel hydraulikstation samt styring er total adskilt fra sibåndspressens våde del, og kan betjenes direkte fra gulvet (intet repos eller lign.).

Sibåndspressen er totalt indkapslet med rustfaste døre, der er forsynet med inspektionsruder. Dette bevirker også at pressen kan forsynes med udsugning.

Funktion

Slamafvandingen finder sted i tre faser.

 1. Gravitationszonen

  Efter at slammet er tilsat polymer ledes det ud på gravitationszonen. Gravitationen er udført således at slammet efter første bakke vendes og udledes på frisk, rent bånd.

  Såfremt det er nødvendigt kan gravitationszonen bestykkes med flere kegleplader, der sikrer at slammet vendes oftere.

 2. Lavtryks-/ mellemtrykszonen

  Efter at slammet har passeret gravitationszonen bliver det nu presset mellem de to sibånd.

  Båndet/slammet føres herefter omkring 3 stk. store valser, Ø600 mm, Ø400 mm og Ø273 mm. Valsen Ø600 mm er perforeret, hvilket bevirker, at det er muligt at afvande på begge sider af båndene.

 3. Højtrykszonen

  Efter at båndet/slammet har passeret mellemtrykszonen, er det nu klar til den egentlige presning, som foregår i højtrykszonen.

  Højtrykszonen består af 1 stk. Ø170 mm samt 2 stk. Ø140 mm valser. Disse valser er alle placeret således at vandet, der dræner gennem sibåndet, graviteres væk fra båndet.

  Dette sikrer at slammet opnår så højt et tørstofindhold som muligt.

Rengøring af sibånd

Efter at slammet er afskrabet, føres sibåndet igennem et spulearrangement, hvor spuledyser sikrer, at sibåndet bliver spulet rent.

Som ekstra tilbehør er det muligt at få påmonteret et højtryksspulingsarrangement. Dette er især ønskeligt ved renseanlæg, hvor der fældes med jernklorid eller tilsvarende.

Højtryksspulingen kan foregå med lukkede låger, således at det er muligt at tilsætte kemikalier, uden at der herved opstår farlige dampe for driftspersonalet.

Vedligeholdelse/service

Et grundlæggende element har været at opbygge en sibåndspresse, der er så vedligeholdelses- og servicevenlig som mulig.

Derfor er pressen forsynet med udvendige lejer, som alle er standard SKF/FAG lejer.

Både lejer, kæde samt tandhjul kan monteres med automatsmøring type SKF 24, hvilket indebærer, at pressen kan køre i op til 1 år uden eftersmøring. Gear og hydraulikstation er påfyldt syntetisk olie, hvilket ligeledes sikrer et års drift før udskiftning.

Spulebomme kan let demonteres for inspektion og rengøring. Alle dyser er monteret med "klick-on", hvilket betyder at samtlige dyser kan udskiftes på under 5 min. uden brug af værktøj.

Sikkerhed

Sibåndspressen er forsynet med nødvendige nødafbrydere, og som en ekstra sikkerhed er pressen forsynet med 2 stk. wire-nødafbrydere, som kan aktiveres såfremt det er nødvendigt at have lågerne åbne under drift.

Arbejdsmiljø

Sibåndspressen opfylder Arbejdstilsynets krav til sikkerhed på arbejdspladsen. Ligeledes er sibåndspressen mærket med det af EU gældende maskindirektiv (CE-mærkning).

Slamafvanding

Når der tænkes på afvanding af slam, vil dette utvivlsomt afstedkomme mange spørgsmål; hvordan skal vi afvande, og hvilken type afvanding skal vi vælge, sibåndspresse, dekanter, kammerfilterpresse eller anden form for afvanding.

Der er altid fordele og ulemper, uanset hvilken type der anvendes, men her beskrives kort nogle fakta, som vil afspejle den form for afvanding der vælges:

Sibåndspressen:

 • Lavt energiforbrug
 • Lavt polymerforbrug
 • Lavt støjniveau
 • Lavt SS indhold i rejektvand
 • Afvandingsprocessen kan visuelt iagttages
 • Billig i service (kan foretages lokalt)
 • Opnår lidt lavere tørstof i det afvandede slam

Dekanter:

 • Lille pladsbehov
 • Kompakt enhed
 • Højt tørstofindhold i det afvandede slam (kræver højtryksdekanter)
 • Stort energiforbrug
 • Stort polymerforbrug
 • Stort støjniveau
 • Man kan ikke se den egentlige afvandingsproces
 • Dyr i sliddele/service kan ikke foretages lokalt (kræver specielt udstyr, servicefolk)

Kammerfilterpresse:

 • Godt tørstof i det afvandede slam
 • Batch vis afvanding
 • Meget pladskrævende

En leverandør

Fordelen ved at anvende KD Maskinfabrik som leverandør er indlysende. Man vælger en leverandør, der projekterer, producerer, servicerer samt indkører et komplet anlæg.

Vi står til rådighed under designfasen, eller i forbindelse med udskiftning af bestående udstyr, hvor vi rådgiver omkring pladsforhold, afløb etc.

Vi producerer selv maskinerne, hvorved vi kender alle ting ned til mindste detalje, hvilket også sikrer optimalt udstyr.

Vi monterer og indkører udstyret, og derved opnås den nødvendige sparring mellem kunde og leverandør. Derudover sikrer det en viden omkring driftsforhold, polymertyper osv.

[layerslider id="20"]

Teknisk specifikation

Aerobt aktivslam:
 • Tørstof: 2 – 4 %
 • Slambelastning: 200 – 400 kg/h
 • Tørstof i filterkage: 16 – 22 %

 • Udrådnet primærslam:
 • Tørstof: 4 – 6 %
 • Slambelastning: 350 – 650 kg/h
 • Tørstof i filterkage: 30 – 36 %
 • Kapacitet: 8 – 16 m3/h
  • Kontakt KD Group vedr. KD11 Sibåndspresse Pneumatic PN

   Menu

   Produkter