KD36 Beluftningsunit
oktober 23, 2017

KD 51 Slam Skruepresse

Funktionsbeskrivelse

KD51 Slam Skrue Presse er en unik, effektiv og samtidig økonomisk løsning til afvanding af bl.a. kommunalt og industrielt slam. Skruepressen er designet til at behandle primærslam og/eller sekundært slam med et tørstofindhold på ca. 4-5% og efter afvandingen opnås mere end 20% og under optimale forhold op til 25% tørstof. Slammet skal altid konditioneres med en passende mængde polymeropløsning af rette kvalitet, for at opnå den god flokkulering før slammet tilføres skruepressen.

Det flokkulerede slam tilføres skruepressen og langsomt transporterer skruen slammet mod udløbet. Undervejs presses vandet ud af slammet gennem et filter lavet af et finmasket ståltrådsnet. Fileret består af 3 sektioner, hvor maskestørrelsen mindskes mod udløbet.

Den høje afvandingseffekt opnås under sidste fase i komprimeringskammeret, hvor en konisk modvægt presser slammet. Modtrykket skabes af en pneumatisk cylinder, som justeres med en ventil til den ønskede tørstofindhold er opnået.

Filteret rengøres på ydersiden af et motoriseret højtryks spulevandsbom, som bevæger sig frem og tilbage over filterets længderetning. Et smart design som reducerer vandforbruget. Indersiden skrabes ren af gummilister, som er monteret på skrueakslens kant.

KD51 Slam Skruepresse har et meget lavt strømforbrug grundet den langsomme rotation af sneglen, hvilket giver et meget lavt slid på komponenterne i skruepressen.

Fordelene ved KD51

 • Kan tilpasses kunde-specifikke krav og forhold
 • Slammet afvandes typisk til ca. 20-25%
 • Automatisk vaskesystem reducerer nødvendige antal driftsstop
 • Omkostningslav og fleksibel løsning til slamafvanding
 • Kompakt design
 • Lavt polymerforbrug
 • Lavt energiforbrug
 • Kræver minimalt vedligehold

[layerslider id="40"]

Teknisk specifikation

KD01_kom_001
 • (A) : 2700 mm - 4500 mm
 • (B): 600 mm - 1550 mm
 • (C): 600 mm - 1030 mm
 • Spulevand l/s: 0,6 - 1,7
 • Snegl strømforbrug: 0,55 kW – 1,1 kW
 • Spulesystem strømforbrug: 0,09 kW
 • Tilført slam ind m³/h (max. Kap.): 1,8 – 14,0
 • Polymer forbrug: 3-4g/kgSS (afhgængig af slamtype)
  • Kontakt KD Group vedr. KD51 Slam Skruepresse

   Menu

   Produkter